Usługi zagrzewania rur

W naszej firmie świadczymy profesjonalną usługę zgrzewania rur. Wykorzystujemy do tego celu dwie techniki: doczołową oraz elektrooporową. Pierwsza z nich wykonywana jest przy pomocy automatycznej zgrzewarki doczołowej firmy Kamitech. Technika ta służy do łączenia rur i kształtek o dużych średnicach. Spajanie odbywa się poparzez zwiększanie temperatury czoła rury oraz kształtki. Dzięki temu elementy zostają na trwałe połączone za pomocą docisku mechanicznego. Technika ta umożliwia przygotowanie rur PE, PP, PB oraz PVDF od fi 90 do fi 315 z wydrukiem zgrzewu.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonujemy przy pomocy zgrzewarki firmy Labtronik. Jest to metoda wieloetapowa. Polega na wykorzystaniu kształtek PE, które po odpowiednim przygotowaniu rury, są z nią stapiane. W tym celu wykorzystuje się prąd. W naszej firmie wykonujemy zgrzewanie elektrooporowe do fi 400.

Kliknij aby załadować mapę